ชื่อสมาชิก:   รหัสผ่าน: รหัสยืนยันcaptcha
คุณกำลังอยู่ที่หน้า: หน้าแรก > คู่มือเว็บ > สถานะการจัดส่ง

สถานะการจัดส่ง

นำหมายเลข EMS ไปตรวจสอบได้ที่http://track.thailandpost.co.th  (หมายเลข EMS จะส่งให้ลูกค้าทางเมลล์นะครับ ^^ )

 

** สถานะจัดส่ง จะอัพเดททุกวันเวลาประมาณ 23:00 - 24:00 น. นะครับ

 

 

วันที่ ชื่อผู้สั่ง สถานะ
รอจัดส่ง สุจิตรา
ชำระเงินแล้ว รอจัดส่ง
รอจัดส่ง ปุระชัย
ชำระเงินแล้ว รอจัดส่ง
15/12/60 นภาวรรณ จัดส่งเรียบร้อย
15/12/60 มนต์วิภา จัดส่งเรียบร้อย
14/12/60 ชนะศัก จัดส่งเรียบร้อย
14/12/60 พรชัย จัดส่งเรียบร้อย
14/12/60 มิตร จัดส่งเรียบร้อย
14/12/60 พิศณุ จัดส่งเรียบร้อย
13/12/60 วรวิทย์ จัดส่งเรียบร้อย
13/12/60 นรากร จัดส่งเรียบร้อย
12/12/60 พุฒิพัฒน์ จัดส่งเรียบร้อย
12/12/60 อัชชา จัดส่งเรียบร้อย
11/12/60 ธีร์ จัดส่งเรียบร้อย
11/12/60 Numtip จัดส่งเรียบร้อย
11/12/60 พงศธร จัดส่งเรียบร้อย
11/12/60 ธีร์ธัช จัดส่งเรียบร้อย
08/12/60 สมชาย จัดส่งเรียบร้อย
08/12/60 วราภรณ์ จัดส่งเรียบร้อย
07/12/60 สิทธิศักดิ์ จัดส่งเรียบร้อย
07/12/60 ธนชาติ จัดส่งเรียบร้อย
07/12/60 เหนือชาย จัดส่งเรียบร้อย
07/12/60 วทันยา จัดส่งเรียบร้อย
07/12/60 วศิน จัดส่งเรียบร้อย
06/12/60 รุจิรา
จัดส่งเรียบร้อย
06/12/60 มลวิภา จัดส่งเรียบร้อย
04/12/60 พัฒน์
จัดส่งเรียบร้อย
04/12/60 กนกกร
จัดส่งเรียบร้อย
04/12/60 จิรัฐ จัดส่งเรียบร้อย
04/12/60 พุฒิพงศ์ จัดส่งเรียบร้อย
01/12/60 ปฏิญญา จัดส่งเรียบร้อย
01/12/60 กฤษฏ์ จัดส่งเรียบร้อย
01/12/60 ธีร์จุฑา
จัดส่งเรียบร้อย
30/11/60 พงศ์พล จัดส่งเรียบร้อย
30/11/60 อลิสา จัดส่งเรียบร้อย
29/11/60 สุเมต จัดส่งเรียบร้อย
29/11/60 Sarunyu จัดส่งเรียบร้อย
29/11/60 ถวัลย์ จัดส่งเรียบร้อย
28/11/60 ปดิภัทร จัดส่งเรียบร้อย
28/11/60 สุทธิศักดิ์ จัดส่งเรียบร้อย
27/11/60 อัมพร จัดส่งเรียบร้อย
27/11/60 คุณโอ๊ต (อาคาร)
จัดส่งเรียบร้อย
27/11/60 ภวินท์ จัดส่งเรียบร้อย
27/11/60 ธนัยพร จัดส่งเรียบร้อย
27/11/60 ชยศักดิ์
จัดส่งเรียบร้อย
23/11/60 ภาสกร จัดส่งเรียบร้อย
23/11/60 ถกลเกียรติ์ จัดส่งเรียบร้อย
22/11/60 พลอยนภา จัดส่งเรียบร้อย
22/11/60 ชุติกาญจน์ จัดส่งเรียบร้อย
22/11/60 อัฏฐ์ จัดส่งเรียบร้อย
21/11/60 Sarunyu จัดส่งเรียบร้อย
21/11/60 พชร
จัดส่งเรียบร้อย
21/11/60 อาทิตยา จัดส่งเรียบร้อย
20/11/60 มานิตย์ จัดส่งเรียบร้อย
20/11/60 ณฐวรรธก์ จัดส่งเรียบร้อย
20/11/60 ภวินท์ จัดส่งเรียบร้อย
20/11/60 พรชัย จัดส่งเรียบร้อย
20/11/60 กิตติชัย จัดส่งเรียบร้อย
17/11/60 พริมา
จัดส่งเรียบร้อย
17/11/60 ชัยรัตน์ จัดส่งเรียบร้อย
16/11/60 อลิสา จัดส่งเรียบร้อย
16/11/60 เปมิกา จัดส่งเรียบร้อย
16/11/60 อัครพัชร จัดส่งเรียบร้อย
16/11/60 ฐิติกา
จัดส่งเรียบร้อย
15/11/60 มนัสวีร์ จัดส่งเรียบร้อย
15/11/60 พิสุทธิ์ศักดิ์ จัดส่งเรียบร้อย
14/11/60 เอนก จัดส่งเรียบร้อย
14/11/60 วสุนทรา
จัดส่งเรียบร้อย
14/11/60 พัชราภรณ์ จัดส่งเรียบร้อย
13/11/60 ชญานิศฐ์
จัดส่งเรียบร้อย
13/11/60 สุริยา จัดส่งเรียบร้อย
13/11/60 วรนุช จัดส่งเรียบร้อย
13/11/60 สุนันทา จัดส่งเรียบร้อย
10/11/60 แพรว จัดส่งเรียบร้อย
10/11/60 วรรณพร จัดส่งเรียบร้อย
09/11/60 วิภู จัดส่งเรียบร้อย
09/11/60 อลงกรณ์ จัดส่งเรียบร้อย
08/11/60 ตุลยา
จัดส่งเรียบร้อย
08/11/60 อัยเรศ จัดส่งเรียบร้อย
07/11/60 กชกร จัดส่งเรียบร้อย
07/11/60 พัทธนันท์ จัดส่งเรียบร้อย
07/11/60 พิจิกา จัดส่งเรียบร้อย
06/11/60 วลัยลักษณ์ จัดส่งเรียบร้อย
06/11/60 ปัทมาศม์ จัดส่งเรียบร้อย
03/11/60 รัตนกร จัดส่งเรียบร้อย
03/11/60 พชร จัดส่งเรียบร้อย
03/11/60 นพธี จัดส่งเรียบร้อย
02/11/60 อิศรา จัดส่งเรียบร้อย
02/11/60 ปฏิญญา จัดส่งเรียบร้อย
01/11/60 สมปอง จัดส่งเรียบร้อย
01/11/60 นฤมล จัดส่งเรียบร้อย
31/10/60 สิทธิศักดิ์ จัดส่งเรียบร้อย
31/10/60 สิทธิศักดิ์ จัดส่งเรียบร้อย
31/10/60 สุทธิพงศ์ จัดส่งเรียบร้อย
30/10/60 จิตราวรรณ จัดส่งเรียบร้อย
30/10/60 ณัฐวัฒน์ จัดส่งเรียบร้อย
30/10/60 บารมี จัดส่งเรียบร้อย
30/10/60 อัฒพงศ์ จัดส่งเรียบร้อย
27/10/60 จตุพร จัดส่งเรียบร้อย
27/10/60 วิทยา
จัดส่งเรียบร้อย
27/10/60 ณฐกร
จัดส่งเรียบร้อย
25/10/60 ฉัตรสุดา จัดส่งเรียบร้อย
25/10/60 Vornnonkook จัดส่งเรียบร้อย
25/10/60 ศิ จัดส่งเรียบร้อย
24/10/60 สมศรี จัดส่งเรียบร้อย
24/10/60 จิราณุวัฒน์ จัดส่งเรียบร้อย
24/10/60 บารมี จัดส่งเรียบร้อย
24/10/60 วิทยา จัดส่งเรียบร้อย
24/10/60 จิดาภา จัดส่งเรียบร้อย
20/10/60 ภัชชา จัดส่งเรียบร้อย
20/10/60 อิศรา
จัดส่งเรียบร้อย
19/10/60 ชัชฎาพร จัดส่งเรียบร้อย
19/10/60 ถิรายุ
จัดส่งเรียบร้อย
19/10/60 ทศกร จัดส่งเรียบร้อย
1810/60 วิกันดา จัดส่งเรียบร้อย
1810/60 วรกานต์ จัดส่งเรียบร้อย
1710/60 ชุติกาญจน์ จัดส่งเรียบร้อย
1710/60 ทัศนะ
จัดส่งเรียบร้อย
16/10/60 ศุภกานต์ จัดส่งเรียบร้อย
16/10/60 ชุมพล จัดส่งเรียบร้อย
16/10/60 อนุชา
จัดส่งเรียบร้อย
16/10/60 ปริญ จัดส่งเรียบร้อย
16/10/60 นพดล จัดส่งเรียบร้อย
16/10/60 มณิชา จัดส่งเรียบร้อย
16/10/60 ชลธิชา จัดส่งเรียบร้อย
12/10/60 กีรติ จัดส่งเรียบร้อย
12/10/60 น.ส. รัตนกร
จัดส่งเรียบร้อย
12/10/60 ชลธิชา จัดส่งเรียบร้อย
11/10/60 องอาจ จัดส่งเรียบร้อย
11/10/60 ณรงค์ จัดส่งเรียบร้อย
10/10/60 นนทวัชร จัดส่งเรียบร้อย
10/10/60 กษิดิศ จัดส่งเรียบร้อย
09/10/60 ศึกษา จัดส่งเรียบร้อย
09/10/60 มานิตย์ จัดส่งเรียบร้อย
09/10/60 ภาณุภัทร จัดส่งเรียบร้อย
09/10/60 วิชชุดา จัดส่งเรียบร้อย
06/10/60 อดิศักดิ์ จัดส่งเรียบร้อย
06/10/60 คงมนต์ จัดส่งเรียบร้อย
05/10/60 นพลักษณ์
จัดส่งเรียบร้อย
05/10/60 อัฐพงศ์ จัดส่งเรียบร้อย
05/10/60 พุฒิพัฒน์ จัดส่งเรียบร้อย
04/10/60 พิชญธิดา จัดส่งเรียบร้อย
04/10/60  เกรียงศักดิ์ จัดส่งเรียบร้อย
03/10/60 ศุภากร จัดส่งเรียบร้อย
03/10/60 สิทธิศักดิ์ จัดส่งเรียบร้อย
03/10/60 ภีรญา จัดส่งเรียบร้อย
02/10/60 พัชรศักดิ์ จัดส่งเรียบร้อย
02/10/60 พีรันธร จัดส่งเรียบร้อย
02/10/60 สุวิทย์ จัดส่งเรียบร้อย
02/10/60 สุทธิพงษ์ จัดส่งเรียบร้อย

 

ถัดไป: โปรโมชั่น
ก่อนหน้า: เกี่ยวกับเรา

รายการสินค้าชมล่าสุด

 Godgamepc ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เว็บขายเกมคอม PC รับประกันคุณภาพ A++ 
ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บขายเกม godgame.com เว็บขายเกมส์คอมพิวเตอร์ เกมส์ pc ท่าสามารถเลือก ซื้อเกม pc ซื้อเกมคอม ง่ายแค่คลิ๊ก เว็บขายเกมส์ราคาถูก
มีเกมคอมให้ซื้อเกม pc ให้เลือกมากมาย ส่งเร็วทุกวัน เปิดบริการ ขายเกมคอม ขายเกม pc 
ขาย game pc มีคุณภาพ และมี pc game ให้เลือกมากที่สุด

ขายเกม | ขายเกมส์ | ซื้อเกมคอม | เกมคอม | ซื้อเกมส์ pc | pc game | ขายเกม pc | ขายเกมคอม | ขายเกมคอมพิวเตอร์ | เกม pc

ลิขสิทธิ์เป็นของ © 2005-2017 GodgamePC ทั้งหมด.
E-mail: godgamepc1@gmail.com

ดำเนินการใน 37 วินาที,ใน 0.040319 คำสั่ง, ออนไลน์ขณะนี้ 83 Gzip ไม่ทำงาน หน่วยความจำ 1.796 MB
Powered by ECShop v2.7.3    Licensed
rss